η

Ψάχνετε κάτι;

Γράψτε την λέξη που ακούσατε ή διαβάσατε και δείτε τι ακριβώς σημαίνει στο Λευκαδίτικο ιδίωμα!

Όλα τα λήματα από Λάκης Μαμαλούκας

αλαμπρατσάντε (επίρρ.)

αγκαζέ, όταν δύο κρατιούνται από τα χέρια ή είναι τρυφερά αγκαλιασμένοι. “Βλέπω πάτε αλαμπρατσάντε” ή “την κράταγε αλαμπρατσάντε”. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Ἀλαμπρατσάντε:  /ἐπίρ./ (Ἰ. al abbraciante) = ἐνηγκαλισμένοι, κρατούμενοι διὰ τῶν βραχιόνων τρυφερῶς. Tα Λευκαδίτικα – Χριστόφορος Λάζαρης και αλά μπρατσέντε Λάκης Μαμαλούκας βλ. και . . . Περισσότερα