Ψάχνετε κάτι;

Γράψτε την λέξη που ακούσατε ή διαβάσατε και δείτε τι ακριβώς σημαίνει στην Λευκαδίτικη διάλεκτο!

Όλα τα λήματα από Κ. Μαχαιράς: Ναοί και Μοναί Λευκάδος

φαμελιὰ

Φαμελιὰ /ἡ/ (Ἰ. famiglia) = οἰκογένεια, γενεά, ἡ σύζυγος. Tα Λευκαδίτικα – Χριστόφορος Λάζαρης famiglia. μοναστικὴ οἰκογένεια Κ. Γ. Μαχαιράς – Ναοὶ και Μοναὶ Λευκάδος