Ψάχνετε κάτι;

Γράψτε την λέξη που ακούσατε ή διαβάσατε και δείτε τι ακριβώς σημαίνει στην Λευκαδίτικη διάλεκτο!

καριοφίλι (και καριοφύλλι)

  1. το γνωστό μακρύκανο τουφέκι των παλιοτέρων: ΒΑΛ. Ο Δήμος, στ. 21: “…ας πάρει το τουφέκι μου, τ΄ άξιο μου καριοφύλλι / κι ας μου το ρίξει τρεις φορές και τρεις φορές ας σκούξει … “. Ο Βαλαωρίτης μάλιστα, αναφερόμενος στην ονομασία του όπλου, σημειώνει: “επιμένω πιστεύων ότι τα περιφανή όπλα ωνομάστηκαν ούτω, διότι έφερον κεχαραγμένο εν κυκλοειδή ζώνη το ομώνυμο εύοσμον φυτόν, όπερ καλούμενον καρυοφύλλι”.
  2. το ποώδες φυτό καριοφύλλι είναι εύοσμον αλλά πικρό. Δε βγάζει άνθη.

    Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης


“Μὲ τ΄ ἄγρια τὰ χνῶτα τους γκέγκικα καρυοφύλλια” (σελ. 151, Αθ. Διάκος, ΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟ):
Ὁ κύριος Κωνσταντῖνος Σάθας ἔν τινι αξιολόγω πονηματίω επιγραφομένῳ  «Ἡ κατὰ τόν ΙΖ΄ αἰῶνα ἐπανάστασις τῆς ἑλληνικῆς  φυλῆς», διατείνεται ἐν σελίδι 14 ὅτι τὸ γνωστὸν Καρυοφύλλι ὠνομάσθη οὕτω ὰπὸ τοῦ ὲν Βενετίᾳ ὁπλοποιοῦ Karlo Figlio (Καρόλου υἱοῦ). Περίεργος, μὰ τήν ἀλήθειαν, ἡ ἀνακάλυψις, ἀλλ΄ οὐδόλως εὐάρεστος. Τολμῶ μάλιστα νὰ εἶπω πρὸς τὸν φίλον, ὅτι ἀπαγορεύεται οἱῳδήποτε ἡ διὰ τοιούτων ἑρευνῶν καταστροφὴ τῶν θελκτικῶν μύθων, δι΄ ὦν ἐτράφημεν, ἐκτὸς ἄν πρόκειται νὰ βασιλεύσῃ ἐπωφελής τις ἀλήθεια.  Ποῦ τώρα τὰ ποιητικώτατα καὶ βαρύβρομα καρυοφύλλια, καί ποῦ τὰ πεζότατα καί ἄφωνα καί παράχορδα Καρλοφίλια! Ἐκ μιᾶς τὸ διαβόητον αἴθαλόεν ὅπλον τῶν πατέρων μετεσχηματίσθη εἰς εὐτελῆ σιδηροῦν σωλῆνα, χαλκευθέντα ἐν Βενετίᾳ.  Τὸ κατ΄ ἐμέ, βεβαίως δέν θὲλω στρέψῃ συμπαθὲς βλέμμα πρὸς τὸ νέον βάπτισμα τοῦ ἀρματωλικοῦ πυροβόλου,  οὑδὲ στέργω νά παραδεχθῶ τὴν ἀγεννῆ καταγωγήν.  Ἀπ΄ ἐναντίας ἐπιμένω πιστεύων ὅτι τὰ περιφανῆ ὅπλα ὠνομάσθησαν οὕτω, διότι ἔφερον κεχαραγμένον ἐν κυκλοειδεῖ ζώνῃ τὸ ὁμώνυμον εὔοσμον φυτόν , ὅπερ καλοῦμεν Καρυοφίλλι.

Σημειώσεις Βαλαωρίτη Ἀπαντα – Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης, Σχόλια στόν Ἀθανάσιο Διάκο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *