Ψάχνετε κάτι;

Γράψτε την λέξη που ακούσατε ή διαβάσατε και δείτε τι ακριβώς σημαίνει στην Λευκαδίτικη διάλεκτο!

Όλες οι λέξεις στο Ν

΄νίλα

Νίλα, § μόρ. εὔχρ. ἐν τῇ φρ. ὁ χορὸς πάει ᾿νίλα, δηλ. γίνεται ἀδιάκοπος καὶ ζωηρός. Σημ. Μήπως σχετίζεταί πως πρὸς τὸ ἀνιλεῶς;

ν

Ν. Εὐφωνικόν. Π. Κόρη νἔπλενε κ᾿ ἐλιανοτραγουδοῦσε (ᾆσμα 7) – Πουλάκιον ἦρτε κ᾿ ἔκατσε ᾿πάνου ᾿ς τὸ χερουλάδι. – Μάϊδε ᾿σὲ πέτρα ν᾿ ἔκατσε, μάϊδε ᾿ς ἑλῃᾶς κλονάρι (ᾆσμ. 34).

ν(ι)ζάμ(ι)

Νιζάμ(ι) /τὸ/ (Ἀ. Τ. νιζὰμ) = τάξις, διευθέτησις, στοῖχος. (Ἀ. Τ. ἐνσὰμ) = σῶμα ἀνθρώπου, ἀνάστημα.

ν(ι)καστράδος -α -ο

Ν(ι)καστράδος -α -ο (Ἰ. incastrare) = συνηρμοσμένος παρεισακτικῶς, προσηρμοσμένος κατὰ μῆκος μὲ εἰσχώρησιν (ἀρσενικὸ-θηλυκό).

ν(ι)κάστρο

Νικάστρο /ἐπίθ. ἄκλ./ (Ἰ. incastro) =  /ἐπίθ. ἄκλ./ (Ἰ. incastro) = ἐγγόφωσις, ἐναρμογή, ἐνεισαγωγή, συνάρθρωσις δι’ εἰσχωρήσεως κατὰ μῆκος (ἀρσενικὸ-θηλυκό).

ν(ι)σαντήρι (το)

“αμμωνιακόν άλας” υλικό σε σκόνη που το μεταχειρίζονται οι λευκοσιδηρουργοί σε συνδυασμό με καλάι για να κάμουν τις κολλήσεις με το καμινέτο. Το χρησιμοποιούν επίσης οι γύφτοι και οι αλογοσύρτες που βάνουν νισαντήρι στον πισινό των αλόγων ή ων γαϊδάρων που πουλάνε, για να τρέχουν γρηγορότερα. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού . . . Περισσότερα

ν(ι)τερεσάδος -α – ο

εκείνος που νοιάζεται και επιδιώκει μόνο το συμφέρον του. (νιτερεσάδος) Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Ν(ι)τερεσάδος -α -ο (Ἰ. interessato) = ἄνθρωπος τοῦ συμφέροντος, συμφεροντολόγος, φιλάργυρος, ἐνδιαφέρων. Τα Λευκαδίτικα — Χριστόφορος Λάζαρης

ν(οι)κοκύρ(η)ς -α

Νοικοκύρης -α (οἶκος-κύριος) = ὁ ἀρχηγὸς τῆς οἰκογενείας, σύζυγος, ἐξουσιαστής, ἰδιοκτήτης, εὔπορος.

ναίσκε

βέβαια, ναι, μάλιστα. Προϋποθέτει οικειότητα. Ενίοτε δηλώνει και ειρωνεία. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Ναῖσκε = ναί, μάλιστα, βεβαίως. (μὲ πνεῦμε στοργῆς ἢ εἰρωνείας). Τα Λευκαδίτικα — Χριστόφορος Λάζαρης Ναίσκε § ναί. Σημ. τὴν ἀρχαιοτάτην ταύτην κατάληξιν σκε μεταχειρίζονται οἱ Λευκάδιοι εἰς μόνον τὸ ναίσκε καὶ ὄε4σκε . . . Περισσότερα

νάοντας

Νάοντας /ὁ/ = ἐνάγων, διώκτης, ἀντίδικος, ἀντίζηλος, ἐχθρός.

νάρδος

φρατζεδίκη. το φυτό βαλεριανή η κέλτικη Από τη σειρά βιβλίων “Λαογραφικά της Λευκάδας” του Πανταζή Κοντομίχη

νεγότσιο (το)

το εμπόριο, η πάρεργη ασχολία. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Νεγότσιο /τὸ/ (Ἰ. negozio) = ἀσχολία, ἔργον, ἐπικερδὴς πάρεργος ἀπασχόλησις. Τα Λευκαδίτικα — Χριστόφορος Λάζαρης

νείρη (η)

η επιθυμία, η λαχτάρα, η προσδοκία. φράσεις: “Έχω τη νείρη μου στο παιδί” – “Έχεις τη νείρη σου όλο στο φαΐ σου”. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Νείρη /ἡ/ (ἱμείρω -ομαι) = ἔφεσις, σφοδρὰ ἐπιθυμία, διαρκὴς προσδοκία. Τα Λευκαδίτικα – Χριστόφορος Λάζαρης    Νείρ (η), η έννοια . . . Περισσότερα

νείρομαι

επιθυμώ πολύ, ονειρεύομαι, λαχταρώ. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Νείρομαι (ἱμείρω -ομαι) = ἐπιθυμῶ σφοδρῶς, προσδοκῶ συνεχῶς. Τα Λευκαδίτικα — Χριστόφορος Λάζαρης Νείρωμαι = ὀρέγομαι, ἐπιθυμῶ κάτι σφοδρά, λιγορεύομαι, λαχταρῶ, (κάτι πού ποθεῖ κανείς καί δέν εἶναι εὔκολο νά τό ἀπολαύσει). Το Γλωσσάρι της Λευκάδας – Ηλίας . . . Περισσότερα

νέκρα (η)

ερημιά, απόλυτη ησυχία ανάλατο φαγητό όταν μας λένε “ναι” με αυθάδεια, απαντάμε: “νέκρα ή νέκρα και κωλιάντσα”. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Νέκρα = ἀντίλογος τοῦ ναί, λέγεται: …ναί – νέκρα. Το Γλωσσάρι της Λευκάδας – Ηλίας Γαζής

νεκρό (το)

ανάλατο, “το φαγητό είναι τελείως νεκρό”, του λείπει το αλάτι, είναι άνοστο. Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Ιδιώματος – Πανταζής Κοντομίχης Νεκρὸ ἀνάλατον, ὡς ἂν ἔλλειπεν ἡ ψυχὴ τοῦ φαγητοῦ, φρ. ἔφαγα νεκρὰ λάχανα = νέκρα = (ἀνοστιά). Γλωσσάριον – Γ.Χ. Μαραγκός

νεκροστολίστρα (η)

η γυναίκα που στολίζει το νεκρό. Άγγ. Σικελιανός, Αλαφρ.: “… πρώτα να νίβεις με κρασί / τον πεθαμένο, κι έπειτα / να σιάζεις το προσκέφαλο / με λεμονόφυλλα χλωρά / με δάφνη και με δυόσμο” (τ. Ι, 1175-79).

νέο

το νέο ημερολόγιο (στο νέο= σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο)